In 2024 viert de Gilde van de Stroppendroagers heur 50 joarig bestoan.
In het kader hiervan zij’me op zoek noar informoase over, en materioal van, êw-leden.
Woarde zelve uunt stappend lid
? Of was iemand van eu famielde dat? Loat het ons weten.
Of meugelijks hedde zelfs historisch materioal (foto’s, affiches, lidkoarten, ledenlijsten, aandenkens, …) dat doarmee tuupe goat? Loat het oens uuk weten en zegge het vuurt!
Bedoelinge es alle êw-leden (veurnoamelijk periode 1974-2000) op te spuren en te betrekken bij oenz’ activiteiten in het fiestjoar; en/of om ze veur d’ ieuwigheid te registreren in onz’ archieven.
Informoase keund’ altijd sturen naar secretariaat@stroppendragers.gent.