Beste bezoeker,

Ik ben fier u te mogen verwelkomen op de website van de Gilde van de  Stroppendragers. Met onze web-présence laat de Gilde de 20ste eeuw definitief achter zich en stapt zij de digitale wereld van de bits en bytes binnen; laat dit hierbij slechts een eerste aanzet zijn.

Op deze website kan u vooreerst kennis maken met de Gilde van de Stroppendragers, en in het verlengde met Gent, haar inwoners en haar culturele eigenheid door de eeuwen heen.

U weet ongetwijfeld dat de roepnaam van de Gentenaar ‘stropdrager’ is.
De oorsprong hiervan kan u eveneens op deze site ontdekken. Op haar beurt ligt deze aan de basis van het ontstaan van de Gilde van de Stroppendragers in 1973.
Ook over de Gilde komt u hier uiteraard één en ander te weten. Verder zullen wij ook pogen het rijke historische en culturele verleden van Gent in al haar aspecten te belichten.
De website, in haar huidige vorm is slechts een start; kom dus regelmatig eens kijken naar nieuwtjes en updates.

Tot slot wil ik het gebruik van de terminologie ‘Stroppendrager’ en ‘stropdrager’ toelichten.
Hoewel de term stropdrager momenteel linguïstisch/grammaticaal het enige juiste woord is (elke persoon draagt slechts één strop, geen meerdere), is er nooit sprake geweest om de naam van de vereniging te wijzigen, integendeel. Beide termen brengen een leuke en vooral handige nuance met zich mee.

Wanneer wij het verder zullen hebben over stropdragers, bedoelen wij elkeen die in Gent is geboren en/of leeft. Het woord Stroppendrager daarentegen reserveren we uitsluitend voor de stappende en kandidaat-stappende leden van de Gilde van de Stroppendragers.

Of kort en bondig gerecapituleerd: elke Stroppendrager is een stropdrager, maar niet elke stropdrager is een Stroppendrager. Duidelijk?

Veel surfplezier op onze website!
Gentse Stroppengroeten,

Alain  COLBRANT
v o o r z i t t e r

 P.S.   Voor diegenen die de site liever in het Gents dialect bekijken; je kan van taal wijzigen door rechts bovenaan de taal van uw keuze te selecteren.