Beste bezoeker,

U weet ongetwijfeld dat de roepnaam van de Gentenaar ‘stropdrager’ is.
De oorsprong hiervan kan u op onze site ontdekken. Op haar beurt ligt deze aan de basis van het ontstaan van de Gilde van de Stroppendragers in 1973.
Ook over de Gilde komt u hier uiteraard één en ander te weten.
Verder zullen wij ook pogen het rijke historische en culturele verleden van Gent in al haar aspecten te belichten.

Even in het kort de verder gebruikte terminologie ‘Stroppendrager’ en ‘stropdrager’ toelichten.
Hoewel de term stropdrager linguïstisch/grammaticaal de juiste is (elke persoon draagt slechts één strop, geen meerdere), is er nooit enige sprake geweest om de naam van de vereniging te wijzigen, integendeel. Beide termen brengen een leuke en vooral handige nuance met zich mee.

Wanneer wij het verder zullen hebben over stropdragers, bedoelen wij elkeen die in Gent is geboren en/of leeft. Het woord Stroppendrager daarentegen reserveren we uitsluitend voor de stappende en kandidaat-stappende leden van de Gilde van de Stroppendragers.

Of kort en bondig gerecapituleerd: elke Stroppendrager is een stropdrager, maar niet elke stropdrager is een Stroppendrager.

Veel surfplezier op onze website!
Gentse Stroppengroeten,

Alain  COLBRANT
v o o r z i t t e r